^do góry
telefon: (+48) 602 470 583
e-mail: chirurg@robertszyca.pl
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Publikacje naukowe


1. „Samoistna perforacja pęcherza moczowego z wytworzeniem przetoki pęcherzowo-kulszowej u chorego z pourazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego”.
Kwartalnik Ortopedyczny 1998.4:459-462.
Tkaczyk S., Wolski Z., Biliński P.J., Kasprzak H., Sosnowski S., Czyszkowski P., Szyca R., Śniegocki M.

2.  „Przypadek odległego pęknięcia śledziony u chorego z urazem wielonarządowym” .
Kwartalnik Ortopedyczny 1998.4:449-451.
Kasprzak H., Biliński P.J., Sosnowski S., Tkaczyk S., Śniegocki M., Szyca R.

3. „Leczenie żywieniowe w oparzeniach termicznych”.
VALETUDINARIA 2003.1-2. TOM.8:39-43.
Tomaszewski S., Dratwa S., Szyca R., Peryga P.

4. „Leczenie operacyjne choroby guzków krwawniczych przy użyciu systemu uszczelniania naczyń LigaSure”.
VALETUDINARIA 2004.2. TOM.9:30-35.
Szyca R., Leksowski K., Dratwa S., Tomaszewski S., Aniukiewicz K.

5. Rozprawa doktorska „Ocena porównawcza operacji żylaków odbytu przy użyciu aparatu LigaSure oraz operacji sposobem Barrona z jednoczesną krioterapią”.
Uniwersytet Medyczny W Łodzi- Wydział Wojskowo-Lekarski 22.02.2005r.
Szyca R.

6. “The effect of thoracoscopic slanchnicectomy on pain intensity and common daily functions In patients with intractable pancreatic pain”
Gastroenterologia Polska  2005, 12(4): 305-309
Leksowski K., Tomaszewski S., Sokala P.,  Szyca R., Ostrowski C.

7. „Ocena porównawcza operacji żylaków odbytu przy użyciu aparatu LigaSure oraz operacji sposobem Barrona  z jednoczesną krioterapią”
Valetudinaria 2005.2. Tom. 10:89-93.
Szyca R., Dratwa S., Peryga P. Leksowski K.

8. „Odległe wyniki leczenia przepuklin pachwinowych u chorych operowanych metodą Lichtensteina- badania ankietowe”.
Polski Przegląd Chirurgiczny  2006, Tom 78 Nr 1: 23-35.
Dratwa S., Leksowski K., Tomaszewski S., Szyca R., Sokala P.

9. “Ondansetron, metoclopramid, dexamethason, and their combinations compared for the prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy: a prospective randomized study”.
Surg. Endosc. 2006 Jun;20(6):878-82
Leksowski K., Peryga P., Szyca R.

10. “Operacyjne leczenie hemoroidów z zastosowaniem aparatu LigaSure”.
Szyca R. ,Dratwa S., Tomaszewski S., Leksowski K.
PROKTOLOGIA-suplement.
2006;2:45.

11. „Treatment of haemorrhoidal disease by the Barron technique with concomitant cryotherapy- a prospective study”.
Szyca R., Aniukiewicz K.., Ostrowski C., Leksowski K.
Proktologia  2006, 7 (3-4): 194-199.

12. „Closed hemorrhoidectomy with LigaSure- a prospective study”.
Szyca R.,Dratwa S.,Tomaszewski S., Leksowski K.
Polski Przegląd Chirurgiczny  2006, Tom 78 Nr 12: 1415-1421.

13. „ Torakoskopia wczoraj i dziś”.
Tomaszewski S., Szyca R., Leksowski K.
VALETUDINARIA 2007.1. TOM. 12:5-8.

14. „ Wideotorakoskopowe operacje łagodnych guzów śródpiersia”.
Tomaszewski S., Szyca R., Leksowski K.
VALETUDINARIA 2007.1. TOM. 12:9-12.

15. “Obrażenia jamy brzusznej i klatki piersiowej spowodowane wybuchem- patofizjologia, objawy, zasady postępowania”.
NOWINY LEKARSKIE 2007 (76), suplement I: 100-101.
Aniukiewicz K., Szyca R., Leksowski K.

16. „Long- therm results of rectal tumors treatment by Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM)”.
Polski Merkuriusz Lekarski 2007, Tom Xxii (131):379-380.
Jasiński A., Szyca R., Tomaszewski S., Leksowski K.

17. „Bilateral posterior thoracoscopic splanchnicectomy in a face- down position in the menagement of chronic pancreatic pain”.
POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 2007, TOM XXII (131):399-401.
Tomaszewski S., Szyca R., Jasiński A., Leksowski K.

18. „Late complication of endoscopic sphincterotomy”.
POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 2007, TOM XXII (131):414-415.
Szyca R., Tomaszewski S., Jasiński A., Leksowski K.

19. “Early results of operating treatment of disease haemorrhoids at use of harmonic scapel”
Szyca R.,Jasiński A., Tomaszewski S., Jaworowska-Detyna I., Leksowski K.
POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 2009, TOM XXVI (155):462-464.

20. „ Etiopatogeneza i profilaktyka choroby hemoroidalnej”.
 Szyca R., Osowska M., Zimmermann A., Leksowski K.
VALETUDINARIA 2009.1. TOM. 14, Nr1:46-49.

21. „ Sprawozdanie z udziału w European Vascular Workshop”.
VALETUDINARIA  2009. TOM. 14, Nr 2:62.
Szyca R.

22. „ Jakość jako element funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej”.
VALETUDINARIA  2009. TOM. 14, Nr 2:51-57.
Szyca R., Pawlaczyk M.,  Leksowski K.

23. „ Sepsa- zarys etiopatogenezy”.
VALETUDINARIA  2009. TOM. 14, Nr 2:33-37.
Szyca R., Leksowski K., Zimmermann A., Gryszko L.

24. „ Prawne aspekty produkcji leków do żywienia dojelitowego i pozajelitowego przez aptekę szpitalną”.
FARMACJA POLSKA 2010, 66, NR 2: 149-152
Zimmermann A., Zimmermann R., Szyca R..

25. „Influence of low-molecular-weigh heparyn on the life quality of patients after intravascular medical procedures In comparison to patients who were treated with oral anticoagulants”.
Szyca R., Zimmermann A., Leksowski K.
POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 2010, TOM XXIX (171):157-161

26. „ Operacyjne leczenie choroby refleksowej przełyku wczoraj i dziś”.
 Szyca R., Leksowski K.
POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY  2010, TOM 82 NR 7: 769-774

27.
„ Computed tomography colonography In preoperative evaluation of colorectal cancer”.
POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY 2010, TOM 82 NR 8: 449-453.
Rudzińska M., Rudziński J.,  Szyca R., Leksowski K.

28. „Dorosły z rzadkim schorzeniem genetycznym : diagnostyka i terapia zespołu Cornelii de Lange”
Forum Med. Rodz.2010; (4), 4,167-174
Wierzba J., Wierzba T., Mazurkiewicz-Bełdzińska M., Szyca R., Kozłowski J.,   Banach P.,  Potaż P.,  Limon J.

29. Systemy zarządzania jakością w placówkach służby zdrowia.
FARMACJA POLSKA 2010, 66, NR 11: 815-819
Szyca R., Zimmermann A., Leksowski K.

30.„ Etiopatogeneza i profilaktyka miażdżycy”.
 Szyca R., Leksowski K., Zimmermann A., Gryszko L.
VALETUDINARIA  2010. TOM. 15, Nr 1:23-27
31.” Współczesne metody małoinwazyjnych metod małoinwazyjnych metod przezskórnej angioplastyki wewnątrznaczyniowej w miażdżycowym niedokrwieniu kończyn dolnych”
 Szyca R., Leksowski K.
VALETUDINARIA  2010. TOM. 15, Nr 1:32-36

32.„ Cornelia de Lange Syndrom- charakterystyka zespołu”.
 Szyca R., Leksowski K.
VALETUDINARIA  2010. TOM. 15, Nr 1:56-58

33.„ Produkt leczniczy w badaniu klinicznym”.
Zimmermann A., Zimmermann R., Szyca R..
FARMACJA POLSKA 2011, 67, NR 3: 201-207

34.” A case of a giant phyllodes tumour of the breast”
 Szajda M., Szyca R., Jasiński A., Gryz M.,Leksowski K.
Contemporary Oncology 2011.15;1:44-46

35. “Cornelia de Lange Syndrome- characteristics and laparoscopic treatment modalities of reflux based on own material”
Szyca R., Leksowski K.
Videosurgery and other miniinvasive techniques 2011. 6 (3): 173-177.

36. “Bispectral index and cerebral oximetry in low-flow and high-flow rate anaesthesia during laparoscopic cholecystectomy – a randomized controlled trial”
Kubisiak J.,  Goch R., Polenceusz W., Szyca R., Leksowski K.
Videosurgery and other miniinvasive techniques 2011; 6 (4): 226-230   

37.”Medical Waste Management in Poland –the Legal Issues”
 Zimmermann A., Szyca R.
Pol. J. Environ.
Stud. Vol. 21, No. 4 (2012), 11

38.” Stenosis pylori - case report”
Szyca R., Źródlewski R.,Leksowski K.
Przegląd Gastroenterologiczny 2012; 7 (3): 173-175.

Copyright © 2013. www.robertszyca.pl Rights Reserved.


Facebook twitter skype youtube