^do góry
telefon: (+48) 602 470 583
e-mail: chirurg@robertszyca.pl
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wystąpienia naukowe


1. „Problemy urologiczne tetraplegika w materiale Oddziału Paraplegii Pourazowej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika w Bydgoszczy”.
Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek I Położnych Bydgoszcz  09-11.09.1998r.
Sosnowski S., Winkler P., Szyca R.

2.„Refleks-zastosowanie metod leczenia”.
IV Ogólopolski Zjazd Cdls-Polska-Żnin 30.04-03.05.2004
Szyca R..,Leksowski K.

3. „Leczenie operacyjne choroby guzków krwawniczych przy użyciu systemu uszczelniania naczyń Liga Sure”.
Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz-Pieczyska 2004.
Szyca R., Leksowski K., Dratwa S., Tomaszewski S., Aniukiewicz K.

4. „Transanal endoscopic microsurgery (TEM) w operacyjnym leczeniu guzów odbytnicy”.
VII Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Wideochirurgii
XI Sympozjum Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich Konin-Licheń 27-29.04.2005
Jasiński A., Gryz M., Szyca R.., Leksowski K.

5. „Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty brzusznej- stentgraft”.
Posiedzenie i walne zebranie członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału Bydgosko-Toruńskiego.
BYDGOSZCZ 30.04.2005r.
Sokala P., Leksowski K., Gryz M., Szyca R., Dratwa S., Tomaszewski S., Wałęsa C., Gaca W., Czyszkowski P.

6. „Candida albicans”.
V JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI  ZJAZD CORNELIA de LANG SYNDROM
ŻNIN 30.04-01.05.2005.     
Szyca R., Leksowski K.

7. „Sepsa jako powikłanie zabiegów chirurgicznych”.
XX KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH WOJSKA POLSKIEGO: „Sepsa jako problem kliniczno-diagnostyczny”
CZAPLINEK 19.05-21.05.2005.
Leksowski K., Szyca R.

8. „Ocena porównawcza operacji żylaków odbytu przy użyciu aparatu LigaSure oraz operacji sposobem Barrona  z jednoczesną krioterapią”.
Zebranie naukowo-szkoleniowe  członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału
Bydgosko-Toruńskiego.
BYDGOSZCZ 25.06.2005R.
Szyca R., Leksowski K., Sokala P., Jasiński A.

9. „Olbrzymi przewlekły ropień przestrzeni zaotrzewnowej jako powikłanie jatrogennego uszkodzenia dróg żółciowych”.
Zebranie naukowo-szkoleniowe  członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału
Bydgosko-Toruńskiego.
BYDGOSZCZ 22.10.2005R.
Szyca R., Sokala P.

10. „Przydatność wybranych leków w zapobieganiu wymiotom pooperacyjnym u chorych po operacjach laparoskopowych”.
Zebranie naukowo-szkoleniowe  członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału
Bydgosko-Toruńskiego.
BYDGOSZCZ 17.12.2005R.
Peryga P., Szyca R., Leksowski K.

11.” Odległe wyniki leczenia przepuklin pachwinowych u chorych operowanych metodą Lichtensteina – badanie ankietowe”
Zebranie naukowo-szkoleniowe  członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału
Bydgosko-Toruńskiego.
BYDGOSZCZ 28.01.2006r.
Drtawa S., Tomaszewski S., Szyca R.,

12. „Operacje antyrefluksowe z zastosowaniem techniki laparoskopowej u chorych z zespołem Cornelia de Lange”
VII Sympozjum Naukowe Stowarzyszenia CdLS – Polska
Wenecja 28-29.04.2006 r.
Szyca R., Leksowski K.

13. „Problemy anestezjologiczne u dzieci z zespołem Cornelii deLange              
VII Sympozjum Naukowe Stowarzyszenia CdLS – Polska
Wenecja 28-29.04.2006 r.
Goch R.,  Szyca R., Hinc-Kasprzyk J.,  Pałkowska L.,  Skoczylas-Stoba B.

14. “Operacyjne leczenie hemoroidów z zastosowaniem aparatu LigaSure”-plakat.
VI Sympozjum Polskiego Klubu Proktologii, 28-30 września 2006r.-Płock.
Szyca R. ,Dratwa S., Tomaszewski S., Leksowski K.

15. „Odległe wyniki leczenia przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową”
Zebranie naukowo-szkoleniowe  członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału
Bydgosko-Toruńskiego.
BYDGOSZCZ 17.02.2007r.
Dratwa S., Szyca R., Szrajda M.

16. „Zagadnienia gastroenterologiczne dzieci CdLS”
VII Ogólnopolski Zjazd CdLS- Polska
ŻNIN  29-30.04.2007r.
Szyca R.

17. „Odległe powikłanie endoskopowej sfinkterotomii”
XVII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP
RYNIA k/WARSZAWY 10-11.05.2007R.
Szyca R., Tomaszewski S., Jasiński A., Leksowski K.
 
18. „Late complication of endoscopic sphincterotomy”-plakat
XVII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP
RYNIA k/WARSZAWY 10-11.05.2007R.
Szyca R., Tomaszewski S., Jasiński A., Leksowski K.

19. „Obustronna tylna torakoskopowa  splanchnicektomia w ułożeniu brzusznym w leczeniu przewlekłego bólu trzustkowego”
XVII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP
RYNIA k/WARSZAWY 10-11.05.2007R.
Tomaszewski S., Szyca R., Jasiński A., Leksowski K.

20. „Odległe wyniki leczenia guzów odbytnicy sposobem TEM”
XVII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP
RYNIA k/WARSZAWY 10-11.05.2007R.
Jasiński A., Szyca R., Tomaszewski S., Leksowski K.

21. “Blast injuries of abdomen and thorax-physopathology,symptoms,menagement”.
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich 12-15.09.2007-Poznań
Aniukiewicz K., Szyca R., Leksowski K.

22.” Wideotorakoskopowe operacje łagodnych guzów śródpiersia”
Zebranie naukowo-szkoleniowe  członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału
Bydgosko-Toruńskiego.
BYDGOSZCZ 30.01.2008r.
Tomaszewski S., Szyca R., Sokala P., Leksowski K.

23. „Techniki małoinwazyjne w chirurgii odbytnicy i odbytu”
XII Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich
Jurata 12-14.11.2008
Szyca R., Leksowski K.

24. „Opatrywanie obrażeń postrzałowych narządów układu pokarmowego”
Zebranie naukowo-szkoleniowe  członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału
Gdańskiego.
Gdańsk 2009
Szyca R., Leksowski K.

25. „Zabiegi miniinwazyjne w chirurgii guzów odbytnicy”
XVIII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP
RYNIA k/WARSZAWY 22-23.05.2009R.
Jasiński A., Szyca R., Szrajda M., Leksowski K.

26. „Wczesne wyniki operacji żylaków odbytu przy użyciu noża harmonicznego”
XVIII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP
RYNIA k/WARSZAWY 22-23.05.2009R.
Szyca R., Jasiński A., Tomaszewski S., Jaworowska- Detyna I., Leksowski K.

27. „Charakterystyka, diagnostyka i współczesne leczenie nieswoistych zapalnych chorób jelit”
Zebranie Naukowo-Szkoleniowe w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy
Bydgoszcz 28.05.2010R.
Szyca R.

28. „Opatrywanie obrażeń postrzałowych narządów układu pokarmowego”
Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Oddziału Gdańskiego oraz Sekcji Chirurgii Wojskowej TchP
Gdańsk 23.10.2009R.
Szyca R., Leksowski K.

29. „Obrażenia klatki piersiowej spowodowane działaniem powietrznej fali uderzeniowej”
XII Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej TchP
Kazimierz Dolny 15-17.09.2010R.
Leksowski K., Szyca R.

30. „Możliwości współczesnej chirurgii małoinwazyjnej”
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa- „Postępy Medycyny Wojskowej i Klinicznej”
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy
Bydgoszcz 14.10.2010R.
Szyca R.,Miklas M.,Leksowski K.

31. „Przerzut raka piersi do odbytu”
Konferencja Naukowa-„Rak odbytnicy”
Bydgoszcz 5-6.11.2010R.
Szyca R.

32. „Selected videothoracoscopic procedures”
Symposium of Endoscopic Surgery
XI Słowacko-Czesko-Polskie Sympozjium Chirurgii Endoskopowej
XXXI Słoweńskie Dni Chirurgiczne
VII Żilińskie Dni Chirurgiczne
Żilina 8-10.12.2010R.
Leksowski K., Tomaszewski S., Szyca R.

33.” Nowotwory jelita cienkiego i wyrostka robaczkowego”
Szyca R.
Ogólnopolska Konferencja „Nowe trendy w chirurgii gastroenterologicznej”
Ciechocinek 10-11.06.2010R.

34.” Charakterystyka finansowania ochrony zdrowia w Polsce”
II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu".
Bydgoszcz 19-20.03.2012R.
Robert Szyca, Aleksandra Harat, Dorota Jachimowicz-Wołoszynek, Alicja Tadrowska, Krzysztof Leksowski

35. „Znieczulenie ogólne u dzieci z CdLS”              
XII Ogólnopolski Zjazd CdLS – Polska
Żnin 1-2.05.2012 r.    
Szyca R.

36. „Współczesne możliwości wykorzystania biopsji gruboigłowej piersi wspomaganej próżnią w leczeniu i diagnostyce chorób nowotworowych”
Zebranie Naukowo-Szkoleniowe w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy
Bydgoszcz 28.09.2012R.
Szyca R.

 

Copyright © 2013. www.robertszyca.pl Rights Reserved.


Facebook twitter skype youtube